Friday, July 29, 2016

ANG PULISYA AT ANG DIWA NG KARTON


photo from https://twitter.com/biancadava/status/749329266139992064

SABIHIN na natin na ang mga nasa larawang ito ay totoo ngang methamphetamine drug pushers na direkta o di-direktang may kinalaman sa maraming krimen na nangyayari sa ating lipunan. Malamang totoo ngang pusher sila, dahil . . . may tattoo.
    Pero paano, halimbawa, kung ito ang nangyari? May mga akyat-bahay na pumasok sa isang shop at naabutan sila ng dalawang may-ari ng shop kaya pinatay na lang ng akyat-bahay ang dalawang may-ari ng shop at nagsulat ng "pusher, huwag tularan" sa isang nahanap na karton at itinabi ang karton na ito sa mga bangkay ng kanilang napatay na mga may-ari ng shop. Ano sa palagay ninyo ang gagawin ng pulis ukol dito? Iimbestigahan ba nila ang marder na ito? Maaaring hindi. Dahil maaaring maging malakas ang dating sa superintendent nila ang diwa ng karton. [S / -I]


No comments:

Post a Comment